CATS is een product van CMC, een onderzoeks- en consultancy bureau gespecialiseerd in vraagstukken rond toezicht, strategie, compliance en governance. Op basis van haar expertise adviseert CMC overheden ten aanzien van naleverings- en risicoanalyse, prioritering en strategie. In de financiële sector adviseert CMC verzekeringsmaatschappijen, banken en andere organisaties op het terrein van fraudebeheersing, risico-management en compliance management in het algemeen. 

CMC is ook het bureau dat de Tafel van Elf (T11) heeft ontwikkeld en in veel projecten heeft toegepast; bij centrale overheden als ministeries en inspectie, maar ook bij provincies, gemeenten en waterschappen. CATS is eigenlijk een logisch vervolg op de T11, omdat het, net als de T11, inzichten en prioriteiten consequent omzet in een operationele strategie. Mar nu dan 11 x zo snel en zo flexibel. 

CMC heeft verschillende instrumenten ontworpen die helpen bij de analyse van handhaving door instanties en naleving van doelgroepen. De kern hiervan is een integraal nalevingsmodel dat een beeld geeft van alle factoren die een rol spelen bij naleving van regels: het Tafel van Elf®–nalevingsmodel. Hier omheen zijn een aantal modules ontwikkeld die samen tot een integrale (risico) analyse komen. Bijvoorbeeld MIM als een overkoepelende Management Informatie Matrix, geschikt voor prioritering en capaciteitstoekenning bij een breed pallet aan toezichtdomeinen. CMC Consultants heeft een zusterbedrijf, T11 Company. Vandaar dat we in onze communicaties soms de samentrekking CMC/T11 Company hanteren. 

De site van CMC Consultants wordt gemoderniseerd. Daar zal deze te bereiken zijn onder www.cmct11.nl