CATS: professioneel, effectief toezicht!

Wat is CATS? 

CATS (Computer Assisted Toezicht Strategie) is een informatiegerichte methodiek om tot een uitgewerkte, meerjaren strategie voor een branche te komen. De basisprincipes zijn riskbased, proportioneel en effectgericht. Dit betekent per branche meer maatwerk en overal meer (te verwachten) effectiviteit door meer variatie in controle methoden en naast individuele controles meer algemeen preventieve projecten. 

CATS is ‘mission driven, model based’. Dit wil zeggen, dat CATS als uitgangspunt de missie van toezichthouders neemt, het beschermen van maatschappelijke waarden door bevordering van naleving van regels en vermindering van risico’s van overtreding daarvan. CATS incorporeert prioriteiten, doelstellingen en principes van toezichthouders en relevante stakeholders.

CATS bestaat uit een model, dat na invoer van enkele werkbladen zelf de verschillende strategische opties doorrekent. Het CATS-model bestaat uit een set van uitgangspunten, die men wel of niet kan onderschrijven, instelbare aannames en rekenregels, die een strategie uiteenzetten en samenvatten in een aantal kengetallen, de meest relevante kengetallen die toezicht tot nu kent. Het CATS-model is geen black-box, maar een volledig transparant model dat zich laat begrijpen en aanpassen aan de eigen overtuigingen en voorkeuren. 

Made by CMC/T11 Company

CATS is een product van CMC, een onderzoeks- en consultancy bureau gespecialiseerd in vraagstukken rond toezicht, strategie, compliance en governance. Op basis van haar expertise adviseert CMC overheden ten aanzien van naleverings- en risicoanalyse, prioritering en strategie. In de financiële sector adviseert CMC verzekeringsmaatschappijen, banken en andere organisaties op het terrein van fraudebeheersing, risico-management en compliance management in het algemeen. 

CMC is ook het bureau dat de Tafel van Elf (T11) heeft ontwikkeld en in veel projecten heeft toegepast; bij centrale overheden als ministeries en inspectie, maar ook bij provincies, gemeenten en waterschappen. CATS is eigenlijk een logisch vervolg op de T11, omdat het, net als de T11, inzichten en prioriteiten consequent omzet in een operationele strategie. Mar nu dan 11 x zo snel en zo flexibel. 

CMC heeft verschillende instrumenten ontworpen die helpen bij de analyse van handhaving door instanties en naleving van doelgroepen. De kern hiervan is een integraal nalevingsmodel dat een beeld geeft van alle factoren die een rol spelen bij naleving van regels: het Tafel van Elf®–nalevingsmodel. Hier omheen zijn een aantal modules ontwikkeld die samen tot een integrale (risico) analyse komen. Bijvoorbeeld MIM als een overkoepelende Management Informatie Matrix, geschikt voor prioritering en capaciteitstoekenning bij een breed pallet aan toezichtdomeinen. CMC Consultants heeft een zusterbedrijf, T11 Company. Vandaar dat we in onze communicaties soms de samentrekking CMC/T11 Company hanteren. 

De site van CMC Consultants is te bereiken onder www.cmct11.nl 

Voor uitgebreide informatie klik hier