Ondersteunt beslissingen.

CATS maakt maximaal gebruik van aanwezige informatie in uw systemen en expertise bij de bij het toezichtsdomein berokken vakspecialisten. CATS vervangt niet de menselijke beslisser maar ondersteunt beslissingen op het gebied van het opstellen van een toezichtsstrategie. CATS leidt tot een optimale genuanceerde strategie, die zicht laat vertalen in een concreet uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan bestaat uit repressieve en preventieve taakpakketjes die flexibel kunnen worden gematcht met individuele toezichthouders. Waar nodig wordt samenwerking bij de uitvoering gestimuleerd. 

Inzicht dat voortschrijdt.

Cats werkt op basis van een model van toezicht, waardoor u van te voren de effectiviteit van uw strategie kunt inschatten.  U kunt zelfs meerdere toezichtsplannen laten ‘doorrekenen’ in verschillende opties om daarna pas uw keuze te bepalen. Het model laat zich onder invloed van nieuwe inzichten bijstellen. 

Flexibel inzetbaar

CATS is op allerlei manieren op verschillende momenten toe te passen, zowel bij het opstellen van plannen, het monitoren van voortgang en vooruitgang, maar ook bij de evaluatie en herzien van plannen. Het kan om brancheplannen gaan maar ook lokale plannen. CATS is inzetbaar op projectbasis maar is er ook in eigen beheer of eigendom. CATS wordt dan overgedragen middels een training en coachingssessie. Daarna wordt CATS verder ondersteund door een handboek en een helpdesk.